Korporativne vrijednosti

Korporativne vrijednosti

Kandit d.o.o. predstavlja modernu prehrambenu proizvođačku tvrtku s velikim utjecajem na kreiranje potrošačkih navika. Korporativne vrijednosti tvrtke Kandit ne uključuju samo poslovni uspjeh nego i brigu za ljude, okoliš i ukupno poboljšanje života zajednice u kojoj djeluje.

Korporativna načela koja se primjenjuju u Kanditu temeljena su na načelima koje želimo da se primjenjuju i u svakodnevnom životu kako bi i radna atmosfera bila poticajna: međusobno povjerenje i poštivanje, timski rad, slobodno i otvorene izricanje mišljenja i ideja, stvaranje poticajne radne atmosfere u kojoj će se rezultati cijeniti.

Značajka poslovanja Kandita su i neprekidna ulaganja u razvoj, čime se omogućuje povećavanje produktivnosti i konkurentnosti te inovacije na svim ostalim područjima.