Ljudski potencijali

Ljudski potencijali

Čovjek je ključ uspjeha i najznačajniji resurs svake tvrtke. Upravljanje ljudskim potencijalima ključna je poluga za ostvarivanje konkurentske prednosti.

U strategiji razvoja djelatnika Kandita svakom pojedincu se nastoji pružiti mogućnost za ostvarivanje osobnog i profesionalnog potencijala.

U posljednjih godinu dana primljeno je više od desetak mladih stručnjaka koji pokrivaju gotove sve odjele unutar Kandita. Također je novina da smo osnovali odjel Istraživanja i razvoja, uveli novi softver te implementirali nove suvremene poslovne procese