Politika Kvalitete

Politika kvalitete

INTEGRIRANI SUSTAV KVALITETE

Politika kvalitete predstavlja osnovu poslovanja i unapređenja Kandita, proizvođača čokoladnih i bombonskih proizvoda. Visoka razina sustava kvalitete je garancija uspješnog poslovanja i razvoja temeljena na etičkom odnosu prema vlasniku, kupcu, potrošaču, dobavljačima, zaposlenima i njihovim udruženjima, zakonodavnim i nadzornim tijelima i lokalnoj zajednici.

Provođenjem certificiranih standarda; HACCP, IFS Food, KOSHER, RAINFOREST ALLIANCE, FAIRTRADE i RSPO uspostavljamo sljediv sustav kontrole temeljen na analizi rizika i mjere koje osiguravaju kvalitetan i zdravstveno ispravan proizvod koji je u skladu sa svjetskim trendovima održivog razvoja, očuvanja bioraznolikosti te poštivanja socijalnih i ekonomskih standarda u proizvodnji.

Poštivanje smjernica OECD-a nas obvezuje na odgovorno poslovno ponašanje prema svim interesnim skupinama dok članstvom u United Nations Global Compact organizaciji potvrđujemo usmjerenost na ostvarivanje ciljeva održivog razvoja i pridržavanje 10 načela koja pokrivaju područje ljudskih prava, prava radnika, zaštite okoliša i anti koruptivnih radnji.

ZADOVOLJAN KUPAC

Mjerimo ispunjenje potreba i očekivanja kupca i krajnjeg potrošača razvijajući kvalitetne dugoročne odnose. Povratne informacije analiziramo s ciljem povećanja povjerenja i zadovoljstva istih, te stalnog poboljšanja naših proizvoda i usluga prema kupcu. Na taj način nastojimo ostvariti jedno od vodećih mjesta u proizvodnji i prodaji konditorskih proizvoda u Hrvatskoj te kvalitetno nastupiti na postojećim tržištima u inozemstvu i osvojiti što više novih

NEPREKIDNO POBOLJŠANJE

Razvoj tvrtke i napredak na tržištu jedino možemo postići neprekidnim poboljšanjem proizvoda, usluga i poslovanja koje ostvarujemo:

 •  preispitivanjem sustava kvalitete
 •  ulaganjima u proizvodnu opremu i infrastrukturu
 •  stalnom edukacijom i usavršavanjem kadrova te izgradnjom kulture sigurnosti hrane
 •  timskim radom koji objedinjuje stručna znanja i stvara kolegijalno radno ozračje
 •  udruživanjem radnika, prema vlastitom izboru, u udruge ili sindikate u cilju ostvarivanja prava, poboljšanja cjelokupnog poslovanja i općeg zadovoljstva zaposlenih

KVALITETAN I ZDRAVSTVENO ISPRAVAN PROIZVOD

Za sve proizvode, sirovine, ambalažu i repromaterijal su propisani zahtjevi sukladni zakonskim propisima Republike Hrvatske, EU i svih zemalja u kojima poslujemo. Ispravan proizvod osiguravamo:

 • provođenjem zahtjeva usvojenih standarda kvalitete i sigurnosti (HACCP, IFS Food)
 • propisanim aktivnostima u svim fazama procesa
 •  uspostavom kontrolnih mjera na cijelom putu proizvoda, od sirovine do kupca
 •  uspostavom zahtjeva zaštite proizvoda u borbi protiv namjerne zlouporabe i krivotvorenja
 • poslovanjem sa odobrenim dobavljačima
 • održavanjem visoke razine higijene radne okoline, osoblja i opreme
 •  inzistiranjem na osobnoj odgovornosti pojedinca

SIGURNOST

Sigurnost svakog djelatnika i opreme, a iznad svega sigurnost cijele društvene zajednice,je stalna briga odgovornih ali i svih djelatnika. Provođenjem mjera sigurnosti na cijelom putu proizvoda i samoj lokaciji tvornice Kandit osigurava zaštitu proizvoda od namjerne kontaminacije. Također, prepoznajemo moguće incidentne situacije te se preventivno djelujemo na njihovom sprečavanju.

ZAŠTITA OKOLIŠA

U proizvodnji i realizaciji proizvoda koriste se ekološki prihvatljivi materijali i postupci. Trajna pažnja usmjerava se na racionalnu upotrebu energije i drugih prirodnih resursa. Razvijanjem ekološke svijesti, obrazovanjem i aktivnim uključivanjem zaposlenih te suradnjom s lokalnom zajednicom i svim zainteresiranim stranama Kandit doprinosi očuvanju okoliša.